Prosessileirit

Prosessi-leirit

Leirien tarkoitus ja toteuttamistapa

Tarkoitus on kiinnittää yksilöä positiiviseen ryhmäprosessiin. Yhteisöllisyys toimii myös mallintajana, jonka avulla voi opetella uusia taitoja. Ryhmän ohjauksella mahdollistetaan erilaisten ihmisten kohtaaminen ja ollaan tukena leirin aikana. Leiri on ryhmän tarpeiden mukaan laadittu kokonaisuus, johon vaikuttavat ja osallistuvat ryhmän jäsenet. Toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan kokemukseen leiristä ovat tärkeimpiä asioita, joihin kiinnitämme huomiota. Sisällytämme joihinkin leireihin 2-3 tutustumiseen ja sitouttamiseen liittyvää tapaamista. Erityisesti niiden ryhmien kohdalla, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä. Jokaisen ryhmän kanssa ennen leiriä on vähintään yksi tappaminen, jossa suunnittelemme leirin sisältöä yhdessä leiriläisten kanssa. Leirin jälkeen tapaamme kerran, jolloin voidaan vaihtaa kuulumisia ja seurata muutoksia leirin jälkeen

 

Prosessi osana leiriä

Prosessileirit toimivat sisällöllisesti ryhmäterapeuttisella viitekehyksellä. Haemme ryhmää, jolla on yhdistäviä tekijöitä, jotta ryhmä toimisi vertaistuella. Näin mahdollistetaan prosessin jatkuminen myös leirin jälkeen. Ryhmät, jotka hyötyvät leireistä ovat esimerkiksi: Jälkihuollon piirissä olevat joilla ei ole lähiverkostoa, erityisnuoret (mm. neuropsykiatriset oireet), vammaispalveluihin kiinnittyneet asiakkaat, perheet ja esimerkiksi psyykkisesti sairaat.

Meiltä löytyy sopivat työkalut, anna meidän auttaa Sinua

Ota yhteyttä