Ryhmäterapeuttinen tukityöskentely

Ryhmä-terapeuttinen tuki-työskentely

Ryhmätyöskentelyn perusteet

  • Yleensä yhteinen ongelma tai luonnollinen ryhmä
  • Ryhmän koko 4-8 max. 10.
  • Ryhmänohjaajia on aina kaksi.
  • Ryhmätapaamisia on yleensä 8-12.
  • Luottamuksen rakentaminen kuuluu ryhmäytymiseen
  • Tavoitteet luodaan työskentelyn alussa.
  • Arviointi kuuluu osana ryhmätyöskentelyä. (Esim. Core-10 ja BDI)

Ryhmätyöskentely voi joillekin antaa enemmän, kuin yksilötyöskentely. Valmiudet ryhmään liittymiseen tulee aina arvioida tarkkaan. Ryhmän koko, yhteiset asiat ja sitoutuminen ovat valinnassa ensisijaisia asioita. Ohjaajalla tulee olla kokemusta ryhmätyöskentelystä ja käsiteltävästä asiasta.

Tavoitteena on yleensä vaikuttaa johonkin asiaan/toimintaan, joka on ryhmän yhteinen haaste. Tähän haetaan yhteisiä ajatuksia ryhmän kanssa sekä luottamuksellisesti keskustellen että toiminnan kautta. Työskentely on ratkaisukeskeistä ja harjoitteet kuuluvat aina osana asian/toiminnan käsittelyä.

Ryhmän sisäisiä asioita käsitellään avoimesti. Ohjaaja ottaa vastuun keskustelun etenemisestä. Työskentelyssä keskitytään ryhmäprosessiin. Yksilön kokemukset ja yksilöllinen ryhmä huomioidaan kuitenkin työskentelyn ohella. Tarkoitus on, että jokainen oppii ryhmän tavasta tehdä. Oppimisessa on kuitenkin mahdollisuus valita, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä.

Ryhmätyöskentelyä arvioidaan sekä yksilö- että ryhmäpalautteella. Ryhmäpalaute tulee keskustelujen yhteydessä. Yksilöpalaute ja havaitut hyödyt toteutetaan ryhmälle soveltuvalla tavalla. Tavoitteet määrittävät sitä, mitä arvioidaan.

Lue lisää: Ryhmäytyminen

Meiltä löytyy sopivat työkalut, anna meidän auttaa Sinua

Ota yhteyttä