Jälkihuolto

Jälkihuolto

 • Nuori aikuinen yleensä 18-21
 • Yli puoli vuotta kestäneen sijoituksen jälkeen
 • Harkinnanvaraisesti
 • Perustuu lastensuojelulakiin
Sisältö
 • Talouden hallinta
 • Asunnon hankinta
 • Opiskelu- ja työ
 • Tavoitteet- ja voimavarat
 • Itsenäisen elämän taidot
Jälkihuolto
 • Nuori aikuinen yleensä 18-21
 • Yli puoli vuotta kestäneen sijoituksen jälkeen
 • Harkinnanvaraisesti
 • Perustuu lastensuojelulakiin
Sisältö
 • Talouden hallinta
 • Asunnon hankinta
 • Opiskelu- ja työ
 • Tavoitteet- ja voimavarat
 • Itsenäisen elämän taidot

Jälkihuoltoa annetaan nuorille aikuisille. Tukityöskentely on tarpeen mukaista yksilöllistä tukityöskentelyä. Mahdollisuuksien mukaan käytetään työskentelyn tukena luonnollista sosiaalista ja ammatillista verkostoa. Verkostotyöllä mahdollistetaan osallisuus ja vaikuttaminen. Tarvittaessa asiakasta ohjataan muihin palveluihin.

Työskentelyn tavoitteet ja toimintatavat keskustellaan auki heti alussa. Tavoitteita tarkennetaan ja arvioidaan yhdessä työskentelyn edetessä. Alkuvaiheessa työskentely on tutustumista, jossa haetaan yhteisiä toimintatapoja.

Rytmittäminen työn toteutukselle tapahtuu yksilöllisen tarpeen, jaksamisen, sekä työskentelyn kohteena olevan asian mukaan. Yhteistyö tukityöskentelyssä on ratkaisukeskeistä. Tukena toteutuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä.

Tukityöskentely on tarpeen mukaista keskustelua, yhdessä tekemistä, uusien asioiden harjoittelua ja ennen kaikkea mukana olemista. Voimavaroja ja toimivia käytäntöjä haetaan ympäröivästä arjesta. Asiat joita käsitellään voivat vaihdella elämäntilanteen ja ongelman mukaan.

Arviointia tehdään aina työskentelyn välillä. Samalla pohditaan tuen tarvetta ja määrää yhdessä. Voimavarojen kasvaessa tuen tarve vähenee.

Lisää aiheesta täällä

Meiltä löytyy sopivat työkalut, anna meidän auttaa Sinua

Ota yhteyttä