Koulutukset ja työhyvinvointipäivät

Toteutamme koulutuksia ja työhyvinvointipäiviä, jotka suunnitellaan yhdessä tilaajan tarpeita vastaavaksi.

 Mielestämme asiantuntijuus on aina sekä antamista että saamista. Koulutettava ryhmä hakee asiantuntijuutensa tueksi lisää tietoa ja uusia näkökulmia. Kun opimme toisiltamme jotain uutta, voimme myös antaa sitä eteenpäin.

Koulutuksemme ovat vuorovaikutteisia. Lähestymme aiheita informatiivisesti, terapeuttisesti ja ratkaisukeskeisesti. Luomme tietoa yhdessä ja kehitämme sitä koulutettavien kanssa.

KOKEMUSALUEITAMME OVAT MM.
 • työssä jaksaminen / työuupumus
 • työryhmän muutostilanteet
 • työryhmän ristiriidat ja konfliktit
 • neuropsykiatrian häiriöt
 • psyykkiset häiriöt
 • päihde- ja mielenterveysongelmat
 • erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
 • kuulemisen merkitys asiakastyössä
 • myötätuntouupumus
 • aggression kohtaaminen
 • traumaattisten tilanteiden kohtaaminen

Ota yhteyttä. Suunnitellaan sellainen koulutuspäivä mikä hyödyttää teitä.