Debreafing

Debriefing-menetelmää käytetään äkillisiin, epätavallisiin tai odottamattomiin tapahtumiin psykososiaalisena hoitomuotona osallisille.

Kyseessä voi olla esimerkiksi onnettomuus, väkivallan kohteeksi joutuminen, läheisen äkillinen kuolema, loukkaantuminen tai tilanne, jossa on todistettu traumaattista tapahtumaa. Tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksien tai uhkaavien tilanteiden aiheuttamia jälkireaktioita.

Psykologinen debriefing on ryhmämenetelmä, joka helpottaa osallisten aistimusten, kokemusten ja reaktioiden käsittelyä. Käsittelytilanne on järjestettävä 1–3 vuorokautta tapahtuman jälkeen. Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen tapahtuneesta, jotta reaktiot ja oireet saadaan normalisoitua mahdollisimman nopeasti. Ryhmämenetelmänä voidaan aktivoida myös vertaistukea. Samalla voidaan havainnoida, ketkä tulevat tarvitsemaan tukea tai hoitoa tilanteen käsittelyn jälkeen.

Debriefing-työn lähtökohtana on tapahtuman äkillisyys, traumaattisuus ja järkyttävyys, eivät ihmisten fyysiset ja psyykkiset reaktiot. Yleensä kyse on siitä, että tavalliset ihmiset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa heidän selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

Hoitamattomana tilanne voi aiheuttaa joissakin ihmisissä pstd- oireita (post traumaattinen stressihäiriö), jotka muuten olisivat nopeasti hoidettavissa. Herkilläkin ihmisillä psyykkistä kuormitusta voidaan lievittää ja siten lyhentää oireitten kestoa. Menetelmän tehokkuudesta on hyviä kokemuksia useista maista. Suomessa menetelmää on käytetty useita vuosia monilla paikkakunnilla.

MEILTÄ LÖYTYY SOPIVAT TYÖKALUT, ANNA MEIDÄN AUTTAA SINUA