Rikosprosessin- ja lastensuojelun edunvalvonta

Lähtökohtana lapsen oikeudet ja etu. Lapsi on oman elämänsä subjekti. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Lapsen edun takaamiseksi tarvitaan joskus huoltajan sijaista eli edunvalvojaa.

  • Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  • Lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa toimissa. Tämä voi tapahtua suoraan, edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä.
  • Lapsella on oikeus saada tietoa mahdollisuudesta edunvalvojaan ja oikeusavustajaan. Tiedostetaan riski huoltajan ja lapsen välisestä eturistiriidasta.
  • Edunvalvojalla tai muulla edustajalla on oltava riittävästi tietoa ja ymmärrystä päätöksentekoprosessista ja kykyä työskennellä lapsen kanssa.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on tukea lasta ja minimoida prosessista koituvia haittoja. Tärkeää on osata prosessin aikana avata asioita lapselle ikätason mukaisesti ja tukea lapsen omaa tietoa sekä ymmärrystä.

Lisää tietoa edunvalvonnasta:

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lastensuojelun edunvalvonta

MEILTÄ LÖYTYY SOPIVAT TYÖKALUT, ANNA MEIDÄN AUTTAA SINUA