Tukipalvelut

Yksilöllisyys työskentelyn suunnittelussa on meille tärkeää. Jokaisella on omat mielipiteensä ja ajatuksensa siitä mihin tarvitsee tukea. Yhteistyö alkaa kuulluksi tulemisesta. Osallisuuden kokemukset antavat voimavaroja.

Lähestymme asioita ratkaisukeskeisellä ja terapeuttisella viitekehyksellä. Työskentelylle luodaan yhteiset tavoitteet ja tuen peruspilareina on vakauttava ja voimaannuttava työskentelyote.

Työskentelyn eri vaiheita arvioidaan yhteisesti. Haluamme kehittyä tämän kautta ja antaa ammatillista osaamista ihmiselle, joka tarvitsee tukea.