Ammatillinen tukihenkilö

TYÖSKENTELYN VAIHEET:

  1. Liittyminen = tutustuminen
  2. Työskentelyvaihe
  3. Arviointi

Työskentely on yhteistyötä tuettavan ja hänen lähi- sekä ammatillisten verkostojen kanssa. Työskentelyn tavoitteet ja toimintatavat keskustellaan auki heti alussa. Tavoitteita tarkennetaan ja arvioidaan yhdessä työskentelyn aikana. Alkuvaiheessa työskentely on tutustumista, jossa haetaan yhteisiä toimintatapoja.

Rytmittäminen työn toteutukselle tapahtuu yksilöllisen jaksamisen, sekä työskentelyn kohteena olevan asian mukaan. Yhteistyö tukityöskentelyssä on ratkaisukeskeistä. Tukena käytetään toiminnallisia menetelmiä. Lasten kohdalla työskentely toteutetaan yhteisesti sopimalla perheneuvotteluja, jotta lähiverkosto on tiiviisti mukana työskentelyssä. Verkostotyöllä mahdollistetaan osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus.

Tukityöskentely on tarpeenmukaista keskustelua, yhdessä tekemistä, harjoittelua ja ennen kaikkea mukana olemista. Voimavaroja ja uusia toimintamalleja haetaan tuettavan ympäröivästä arjesta. Asiat joita käsitellään vaihtelevat elämäntilanteen ja ongelman mukaan. Tuen tarve ja määrä ovat yksilöllisiä ja sitä pohditaan työskentelyn aikana yhdessä tuettava ja palvelun tilaajan kanssa. Voimavarojen kasvaessa tuen tarve vähenee.

Työskentely voi olla sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain mukaista tukea.